These are names that indicate the bearer is doing something, i.e. has performed some action.

Tumanov has undated descriptive bynames like:
 • Bachvalov (boaster),
 • Bakulin (talker),
 • Bakunin/Balabonin/Balaboshin/etc. (chatterer),
 • Balykin (wag),
 • Bazykin (chatterer), Begunov (runner), Besednov (talkative), Brodilov (tramp), Brusilov (one who talks nonsense), Bryzgalov (splasher), Budaragin (one who disturbs), Burnshyov (tease), Bushaev (one who rages), Buslaev (reveller), Busygin (boaster), Chapaev/Chapugin/Chapygin (snatcher or one who swings), Cheborachin (one who throws noisily), Chekalin/Chekavin (one who waits), Chekrygin (one who cuts into small pieces), Chepalov (one who touches), Chesalov (one who combs), Cheshichin/Cheshigin (scratcher), Chitalov (reader), Chitulin (snatcher), Chlopushin (one who flaps, bangs), Chodakov (walker), Chodnev (goer), Chripunov (one who speaks hoarsely), Chudodeev (miracle-worker), Churaev (one who shuns), Chvalkov/Chvaqstunov/Chvastunshin (boaster), Darmolatov (one who mends for nothing), Derbanosov (scratch nose), Deryagin (one who tears), Dolgodumov (one who thinks slowly), Dostovalov (one who obtains), Dudykin (grumbler), Gladilin (one who makes smooth), Gladilov (one who strokes), Godunov (idler), Goryaev (one who grieves), Govoruchin (chatterere), Grechovodov (sinner), Gryzlov/Gryzulin (one who gnaws), Gulyaev (reveller), Gustomezov (one who kneads thickly), Kachalin/Kachalov (swinger), Kapakin/Kapurin/Kapygin (snatcher), Karpkin (one who scratches), Kataev (one who rolls), Kepakin (one who pesters), Kolotilov (one who strikes), Kolotygin (one who beats), Kolupaev (one who picks), Kopalov (digger), Koptyaev (one who smokes - fish, etc.), Kostoglodov (bone-gnawer), Kostoglotov (bone-swallower), Kovyrulin (one who picks), Kozobrodov (to wander), Kozodaev (to give), Kozodavlev (to crush), Kozolupov (to skin), Kozorezov (to slaughter), Krasnobaev (one who talks well), Krasnopeev (one who sings well), Kretyshev (one who grunts), Krichagin (shouter), Krivovyazov (one who binds obliquely), Kupalov (bather), Lazunin (one who gets into), Letuchev (flying), Letyagin (flier), Lizaryov (one who licks), Lizogubov (lick lips), Lomaev (one who breaks), Lovyagin (catcher), Lupilov (one who beats), Lupinin (one who peels), Machaev (one who waves), Maraev (one who soils), Mazalov (one who smears), Melgunov (one who blinks), Morzheedov (walrus-eater), Muchovatov (idler), Mukholapov (fly-catcher), Muragin (teaser), Myagkostupov (one who steps softly), Myasoedov (meat eater), Nechilebaev (one who does not gulp), Nedoboev (to beat), Nedodaev (to give), Nedogonov (to catch up), Nedokhlebov (to gulp), Nedokuchaev (to bother, to importune), Nedopekin (to bake), Nedorezov (to cut), Nedorubaev (to hew, to cut), Nedoseev/Nedoseikin (to sow), Nedosekin (to cut), Nedospasov (to save), Nedozhogin (to burn), Neelov (one who does not eat), Negreev (one who does not give out warmth), Nekipelov (one who does not boil), Nemeshaev (one who does not disturb), Nepeysyn (one who does not drink), Nepomiluev (one who does not forgive), Netunachin (one who talks nonsense), Oboydichin (one who passes by), Odoleev (one who overcomes), Osolichin (one who salts), Otvechalin (one who answers), Palichin/Palilov (one who burns), Pepelyaev (one who burns to ashes), Perekusichin (one who bites through), Perelygin (liar), Peretyagin (one who pulls to his side), Pinaev (one who kicks), Pishchugin/Pishchulin (one who squeaks), Plautin/Plavutin (bed wetter), Plevalov (spitter), Plishcheev (one who splashes), Plutavin (wanderer), Pobegalov (runner), Pobezhimov (to run), Pochvatilov (catcher), Podchishchagov (one who cleans up), Podlivachin (one who pours), Pokusaev (one who bites), Polezhaev (one who lies), Polozhichin (one who puts), Pomazuev (one who greases), Popelyaev (one who burns to ashes), Popuchalin (one who pushes), Poshibalov (one who beats), Pospeev (one who is in time), Povalishin (to overthrow), Pozhidaev (one who waits), Puchteev (one who puffs), Pugachenkov (one who frightens), Pulaev (one who glows), Rastorguev (one who trades), Ratuev (one who fights for), Razdelishin (to divide), Razderishin (to tear up), Razgulyaev (reveller), Razuvaev (one who takes off shoes), Razvalichin (to pull down), Razyarishin (to infuriate), Razygraev (to play), Revyagin/Revyakin (howler), Rezunov (cutter), Rezyukov (cutting), Rozhalin (one who gives birth to), Rubakin (one who cuts or slashes), Rygalov (belcher), Rykalov (howler), Sadilov (planter), Sanulin (one who pushes himself), Sedyshev (sitter), Sekavin/Sekunov (cutter), Senotrusov (hay-scatterer), Serlyaev (one who hooks), Shagaev (one who steps), Shalimov (to play pranks), Shatilov (fidget), Shchekochichin/Shchekotichin (one who tickles), Shchelkalov (one who cracks), Shchipalov/Shchipunov (pincher/one who pinches), Sheptulin (whisperer), Shibaev (one who kicks), Shibalov (one who beats), Shipilov/Shipulin (one who hisses), Shisagin (sluggard), Shurygin (swindler), Sidnev/Sidyagin/Sidyakin/Sidyakov (one who sits, sedentary), Sigalov (jumper), Skorodumov (to think swiftly), Skorokhodov (to walk swiftly), Skorokhvatov (to catch quickly), Skoropisov (to write quickly), Skorospechov (to haste), Skorospelov (to ripen quickly), Skrypisyn (one who squeaks), Skryagin (miser), Skryplov (one who squeaks), Slashchilin (one who sweetens), Smaznuchin (one who smears), Smotryaev (one who looks at), Stonishchev (one who moans), Strechnev (the man one meets), Strekalov/Strekavin (jumper), Streshnev (the man one meets), Stupishin (to step), Suchilin (spinner), Suganyaev (one who drives), Sukhodaev (to give dry), Sukhodoev (to milk dry), Sukhoparov (to steam dry), Sukhopliuev (to spit dry), Sukhorosov (to grow dry), Sukhovarov (to cook dry), Sukhovesov (to weigh dry), Sverbeev (one who itches), Svetaev (one who blossoms), Svetlaev (one who shines), Svistunov (whistler), Svorochaev (one who turns), Syrkov (one who chirps), Syromolotov (one sho grinds unripe corn), Taldykin (grumbler),
 • Taratorkin (chatterer),
 • Tashchilov (one who carries),
 • Tatishchev (thief),
 • Tavakin (chatterer),
 • Terebenin (one who pulls about),
 • Terpelov (sufferer),
 • Teryaev (loser),
 • Ticheev/Tichmenev (one who is quiet),
 • Tikhobaev (one who talks in a low voice),
 • Tochilin (tapster, grinder),
 • Tolkunov (one who pushes),
 • Tolkushkin (pushing),
 • Tolpygin (one who clusters),
 • Toptygin (trampler),
 • Torchigin (one who sticks up or out),
 • Toropygin (one who is in a hurry),
 • Trepalin (scutcher), Trubilin (trumpeter),
 • Trusimov (to be afraid of),
 • Turaev (one who cares),
 • Tuvykin (weeper),
 • Tuzhilov (one who grieves),
 • Tyagunov (one who pulls),
 • Tyanigin (one who pulls),
 • Uchmylin (one who smiles),
 • Udavichin (one who strangles, kills),
 • Umrichin (one who dies),
 • Urybaev (snatcher),
 • Verchoglyadov (one who looks up, smatterer),
 • Veresaev (smoker),
 • Vereshchagin (squealer),
 • Vertoprachov (raise dust),
 • Vertoprachov (raise dust),
 • Vertyulin (one who turns),
 • Vichlyaev (one who reels),
 • Vodolagin (diver),
 • Vodorezov (water-cutter),
 • Volkopyalov (wolf-stretcher),
 • Vorishchev (criminal),
 • Voropaev/Vorpanov (robber),
 • Voroshilov (haymaker),
 • Vorotnev (one who turns),
 • Voyakin (warrior),
 • Yarygin (servant),
 • Zabegaev (one who runs),
 • Zaboleev (one who falls ill),
 • Zagibalov (one who bends),
 • Zagrebaev (one who rakes up, gathers in),
 • Zagreev (one who gives out heat),
 • Zagulyaev (reveler),
 • Zakalichin (one who tempers),
 • Zalivachin (one who pours),
 • Zalygin (liar),
 • Zamotaev (one who rolls up),
 • Zapivachin (one who drinks),
 • Zapivalov (drunkard),
 • Zarubaev (one who kills),
 • Zateev (instigator),
 • Zavalichin/Zavalishin (to heap up),
 • Zavarichin (one who cooks),
 • Zavertyaev (one who turns),
 • Zavoruev (thief),
 • Zevakin (idler),
 • Zhdachin (one who waits),
 • Zhelagin (one who wants),
 • Zhivoglotov (glutton),
 • Zhurishkin (to rebuke)